Nasza energia nie zna granic

Jesteśmy za:

 • stworzeniem przyjaznego klimatu wspołżycia różnych kultur w naszym mieście
 • traktowaniem Frankfurt i Słubic jako wspólnej
 • przestrzeni miejskiej przy wszelkich decyzjach
 • rozwijaniem ciagłego i głębokiego kontaktu i komunikacji między władzami obu miast
 • stworzeniem wreszcie komunikacji miejskiej do Słubic
 • poważnym podejściem do kwestii ochrony klimatu poprzez wspieranie odnawialnych źrodeł energii
 • rozwijaniem Frankfurt nad Odrą jako „miasta słonecznego"
 • traktowaniem poważnie ochrony środowiska i przyrody: wzmacnianiem urzędu ochrony środowiska i urzędu zieleni miejskiej
 • wzmacnianiem centrum miasta
 • długotrwałym planowaniem rozwoju przestrzeni miejskiej
 • zagwarantowaniem dobrego i aktualnego przekazu informacji mieszkańcom oraz ich uczestnictwa w decyzjach
 • rozwojem wspołpracy między uniwersytetem i miastem
 • zachęcaniem młodych ludzi do tworzenia nowych przedsiębiorstw i firm ich wspierajàcych
 • tworzeniem nowych miejsc pracy poprzez wspieranie i tworzenie przedsiębiorstw z dziedziny alternatywnych erodeł energii oraz firm działajacych transgranicznie
 • wspieraniem lokalnej, tzw. „miękkiej“ turystyki
 • udzieleniem pierwszeństwa transportu publicznego cyklistom oraz pieszym
 • rozwojem sieci tramwajowej
 • wspieraniem pracowników opieki społecznej i młodzieży w walce z biedą wśród dzieci
 • lepszą jakością kształcenia
 • wspieraniem pozarządowego środowiska artystycznego i kulturowego
 • wspieraniem równouprawnienia kobiet

GRUENE.DE News

<![CDATA[Neues]]>